Thống kê truy cập
  • Đang truy cập7
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm6
  • Hôm nay138
  • Tháng hiện tại3,795
  • Tổng lượt truy cập330,473

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, Học kỳ I - Năm học 2017-2018

                                                                                                                                             Biểu mẫu 06
PHÒNG GD-ĐT TP. THỦ DẦU MỘT
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN   TRÃI   
               
                                                                                         THÔNG B¸O
                  Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, Học kỳ I - Năm học 2017-2018

                                                                                                                                                                                 Đơn vị: học sinh
STT Nội dung Tổng số Chia ra theo khối lớp
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
I Tổng số học sinh 632 151 79 147 136 151
II Số học sinh học 2 buổi/ngày
(tỷ lệ so với tổng số)
           
III Số học sinh chia theo năng lực 632 151 79 147 136 151
1 Tốt
(tỷ lệ so với tổng số)
71,3% 71,1% 65% 78,7% 68,6% 69,8%
2 Đạt
(tỷ lệ so với tổng số)
28,7% 28,9% 35% 21,3% 31,4% 30,2%
3 Cần cố gắng
(tỷ lệ so với tổng số)
           
IV Số học sinh chia theo phẩm chất 632 151 79 147 136 151
1 Tốt
(tỷ lệ so với tổng số)
78,9% 79,4% 75,3% 86,6%  73,5% 77,8%
2 Đạt
(tỷ lệ so với tổng số)
21,1% 20,6% 24,7% 13,4% 26,5% 22,2%
3 Cần cố gắng
(tỷ lệ so với tổng số)
           
V Số học sinh chia theo môn học 632 151 79 147 136 151
1 Tiếng Việt 632 151 79 147 136 151
a Hoàn thành tốt
(tỷ lệ so với tổng số)
50.9% 49.6% 46.8% 51.7% 51.5% 53%
b Hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
47.3% 44.5% 50.6% 47.6% 48.5% 46.4%
c Chưa hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
1.7% 5.9% 2.5% 0.7%   0.7%
2 Toán 632 151 79 147 136 151
a Hoàn thành tốt
(tỷ lệ so với tổng số)
52.1% 54.6% 48.1% 55.1% 45.6% 55%
b Hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
47% 42% 50.6% 44.9% 54.4% 44.4%
c Chưa hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
0.9% 3.4% 1.3%     0.7%
3 Khoa  học 287       136 151
a Hoàn thành tốt
(tỷ lệ so với tổng số)
64.1%       61.8% 66.2%
b Hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
35.9%       38.2% 33.8%
c Chưa hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
           
4 Lịch sử và Địa lí 287       136 151
a Hoàn thành tốt
(tỷ lệ so với tổng số)
68.6%       61% 75.5%
b Hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
31.4%       39% 24.5%
c Chưa hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
           
 
5 Tiếng Anh 513   79 147 136 151
a Hoàn thành tốt  
(tỷ lệ so với tổng số)
43.5%   36.7% 50.3% 44.1% 39.7%
b Hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
49.9%   57.0% 44.2% 48.5% 53.0%
c Chưa hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
6.6%   6.3% 5.4% 7.4% 7.3%
6 Tin học            
a Hoàn thành tốt  
(tỷ lệ so với tổng số)
           
b Hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
           
c Chưa hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
           
7 Đạo đức 632 151 79 147 136 151
a Hoàn thành tốt
(tỷ lệ so với tổng số)
66.5% 72.3% 50.6% 62.6% 63.2% 76.8%
b Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) 33.5% 27.7% 49.4% 37.4% 36.8% 23.2%
c Chưa hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
           
8 Tự nhiên và Xã hội 345 151 79 147    
a Hoàn thành tốt
(tỷ lệ so với tổng số)
58.0% 55.5% 49.4% 64.6%    
b Hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
42.0% 44.5% 50.6% 35.4%    
c Chưa hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
           
9 Âm nhạc 632 151 79 147 136 151
a Hoàn thành tốt  
(tỷ lệ so với tổng số)
74.7% 81.5% 69.6% 79.6% 73.5% 68.2%
b Hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
25.3% 18.5% 30.4% 20.4% 26.5% 31.8%
c Chưa hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
           
10 Mĩ thuật 632 151 79 147 136 151
a Hoàn thành tốt  
(tỷ lệ so với tổng số)
26.4% 17.6% 20.3% 36.1% 25.0% 28.5%
b Hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
70.9% 77.3% 77.2% 60.5% 72.1% 71.5%
c Chưa hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
2.7% 5.0% 2.5% 3.4% 2.9%  
11 Thủ công (Kỹ thuật) 632 151 79 147 136 151
a Hoàn thành tốt  
(tỷ lệ so với tổng số)
54.3% 52.9% 53.2% 53.7% 45.6% 64.2%
b Hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
45.7% 47.1% 46.8% 46.3% 54.4% 35.8%
c Chưa hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
           
12 Thể dục 632 151 79 147 136 151
a Hoàn thành tốt  
(tỷ lệ so với tổng số)
46.5% 52.1% 50.6% 40.1% 41.9% 50.3%
b Hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
53.5% 47.9% 49.4% 59.9% 58.1% 49.7%
c Chưa hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
           
VI Tổng hợp kết quả cuối năm            
1 Hoàn thành chương trình lớp học
 (tỷ lệ so với tổng số)
           
2 Kiểm tra lại
(tỷ lệ so với tổng số)
           
4 Lưu ban
(tỷ lệ so với tổng số)
           
5 Bỏ học
(tỷ lệ so với tổng số)
           
VII Số học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học
(tỷ lệ so với tổng số)
           
                              
                                                                                                                        PC, ngày 30 tháng12 năm 2017
                                                                                                                                             Thủ trưởng đơn vị                           
                                                                                                                                          (Ký tên và đóng dấu)

                                                                                                                                                     Đã ký                                                                                                                                               Lê Thị Hồng Châu


 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây