Công khai các nội dung 3 công khai đầu năm học 2019-2020.

Biểu mẫu 05
(Kèm theo TT số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
PHÒNG GD&ĐT TP THỦ DẦU MỘT
TRƯỜNG TH NGUYỄN TRÃI
STT Nội dung Chia theo khối lớp
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
I Điều kiện tuyển sinh 5 lớp / 186 HS
- HS từ 6 tuổi có hộ khẩu hoặc tạm trú tại khu 2,3,4,7,8,9,10,14, phường Phú Cường
- Chỉ tiêu: 210 học sinh/ 6 lớp
- Hồ sơ tuyển sinh gồm có: 
a. Đơn xin vào lớp 1 (theo mẫu của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP.TDM)
b. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
c. Bản sao hộ khẩu. (Mang theo hộ khẩu bản chính để đối chiếu).
d. Hồ sơ mẫu giáo (nếu có) để tiện theo dõi.
6 lớp/ 220 HS
- HS đã hoàn thành chương trình lớp 1
6 lớp/
193 HS
- HS đã hoàn thành chương trình lớp 2
4 Lớp / 135 HS
-HS đã hoàn thành chương trình lớp 3
7 lớp /
230 HS
-HS đã hoàn thành chương trình lớp 4
 
II Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện Theo Quyết định số 16/ 2006/ QĐ- BGDĐT ngày 5/5/2006.
III Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.
 Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

  - Họp CMHS 2 kì /năm.
- Theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 Ban hành điều lệ Ban đại diện CMHS.
- Thực hiện theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016; Thông tư 30 về đánh giá học sinh tiểu học và Nội quy trường, lớp.


 


IV


Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục
 

Phối hợp với ĐTNTP HCM, Sao nhi đồng, Chữ thập đỏ, Hoạt động GDNGLL.
 
V Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được
-Thực hiện theo 5 điều Bác Hồ dạy
  - Đạt chuẩn kiến thức  Mẫu giáo 5 tuổi
 

-Thực hiện theo 5 điều Bác Hồ dạy
- Đạt chuẩn kiến thức , kĩ năng lớp 1
 

-Thực hiện theo 5 điều Bác Hồ dạy
- Đạt chuẩn kiến thức
kĩ năng lớp 2
 

-Thực hiện theo 5 điều Bác Hồ dạy
- Đạt chuẩn kiến thức
kĩ năng lớp 3
 

-Thực hiện theo 5 điều Bác Hồ dạy
- Đạt chuẩn kiến thức
kĩ năng lớp 4
 
VI Khả năng học tập tiếp tục của học sinh - Đủ năng lực học lớp trên.
   
 

Phú Cường, ngày 26 tháng 09 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)
 
                   
 

                                                                                                          Lê Thị Hồng Châu
 
PHÒNG GD&ĐT TP THỦ DẦU MỘT
TRƯỜNG TH NGUYỄN TRÃI
STT Nội dung Tổng số Chia ra theo khối lớp  
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5  
I Tổng số học sinh 962  185 219 193 135 230  
II Số học sinh học 2 buổi/ngày 962  185 219 193 135 230  
III Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất              
1 Tốt
(tỷ lệ so với tổng số)
             
2 Đạt
(tỷ lệ so với tổng số)
             
3 Cần cố gắng
(tỷ lệ so với tổng số)
             
IV Số học sinh chia theo kết quả học tập              
1 Hoàn thành tốt
(tỷ lệ so với tổng số)
             
2 Hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
             
3 Chưa hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
             
V Tổng hợp kết quả cuối năm              
1 Lên lớp
(tỷ lệ so với tổng số)
             
a Trong đó:
HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tổng số)
             
b HS được cấp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tổng số)              
2 Ở lại lớp
(tỷ lệ so với tổng số)
             
    
 

Phú Cường, ngày 26 tháng 09 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)
                     
 

                                                                                                          Lê Thị Hồng Châu
 
PHÒNG GD&ĐT TP THỦ DẦU MỘT
TRƯỜNG TH NGUYỄN TRÃI
STT Nội dung Số lượng Bình quân
I Số phòng học/số lớp 28/28  Số m2/học sinh
II Loại phòng học   -
1 Phòng học kiên cố  32 -
2 Phòng học bán kiên cố   -
3 Phòng học tạm   -
4 Phòng học nhờ, mượn   -
III Số điểm trường lẻ   -
IV Tổng diện tích đất (m2) 6482   
V Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) 1270   
VI Tổng diện tích các phòng    
1 Diện tích phòng học (m2) 1901   
2 Diện tích thư viện (m2)  178  
3 Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng (m2)   360   
4 Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2)    
5 Diện tích phòng ngoại ngữ (m2)  72  
6 Diện tích phòng học tin học (m2)  72  
7 Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2)  66  
8 Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập (m2)  72  
9 Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2)  66  
VII Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ)   Số bộ/lớp
1 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định 28  28
1.1 Khối lớp 1  5 5
1.2 Khối lớp 2  6 6
1.3 Khối lớp 3 6
1.4 Khối lớp 4  4
1.5 Khối lớp 5  7 7
2 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định    
2.1 Khối lớp 1    
2.2 Khối lớp 2    
2.3 Khối lớp 3    
2.4 Khối lớp 4    
2.5 Khối lớp 5    
VIII Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ)  41 Số học sinh/bộ
IX Tổng số thiết bị dùng chung khác   Số thiết bị/lớp
1 Ti vi    
2 Cát xét    
3 Đầu Video/đầu đĩa    
4 Máy chiếu OverHead/projector/vật thể    
5 Thiết bị khác...    
6 …..    
 
  Nội dung Số lượng(m2)
X Nhà bếp 337 
XI Nhà ăn  
 
  Nội dung Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) Số chỗ Diện tích bình quân/chỗ
XII Phòng nghỉ cho học sinh bán trú      
XIII Khu nội trú      
 
XIV Nhà vệ sinh Dùng cho giáo viên Dùng cho học sinh Số m2/học sinh
  Chung Nam/Nữ Chung Nam/Nữ
1 Đạt chuẩn vệ sinh*  2   8/8    0,37
2 Chưa đạt chuẩn vệ sinh*          
(*Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).
    Không  
XV Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh  x    
XVI Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)  x    
XVII Kết nối internet  x    
XVIII Trang thông tin điện tử (website) của trường  x    
XIX Tường rào xây  x    
   
 

Phú Cường, ngày 26 tháng 09 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)
             
 

                                                                                                          Lê Thị Hồng Châu
 
PHÒNG GD&ĐT TP THỦ DẦU MỘT
TRƯỜNG TH NGUYỄN TRÃI
STT Nội dung Tổng số Trình độ đào tạo Hạng chức danh nghề nghiệp Chuẩn nghề nghiệp  
TS ThS ĐH TC Dưới TC Hạng IV Hạng III Hạng II Tốt Khá Đạt Chưa đạt  
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên 57      37 9 6 5 4 9 35           
I Giáo viên 41     28 9    4 9 28 2 33    
Trong đó số giáo viên chuyên biệt: 13       6    1   6   10 2    
1 Tiếng dân tộc                              
2 Ngoại ngữ 4      2        2   4      
3 Tin học  2       2            2   1      
4 Âm nhạc 2              2        2    
5 Mỹ thuật  2      2            2    2      
6 Thể dục  3        1    1   2      3      
II Cán bộ quản lý  3                 3          
1 Hiệu trưởng  1                1          
2 Phó hiệu trưởng  2     2            2          
III Nhân viên 13      6    5      4          
1 Nhân viên văn thư                              
2 Nhân viên kế toán  2                        
3 Thủ quỹ                              
4 Nhân viên y tế  1          1                  
5 Nhân viên thư viện  1      1            1          
6 TPT- Đội  1       1             1           
7 Nhân viên thiết bị, thí nghiệm  1               1          
8 Nhân viên công nghệ thông tin                              
9 Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật                              
10  Giáo vụ 1     1           1          
11  GV dự trữ 1     1                      
12 Bảo vệ, phục vụ  5            5                
   
 
 

Phú Cường, ngày 26 tháng 09 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)
                                     
 

                                                                                                          Lê Thị Hồng Châu
 


 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây