Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế học kỳ I, năm học 2018-2019

                                                                                 Biểu mẫu 06
                      (Kèm theo TT số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
PHÒNG GD&ĐT TP THỦ DẦU MỘT
TRƯỜNG TH NGUYỄN TRÃI
                                                                                               THÔNG BÁO
                       Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế học kỳ I, năm học 2018-2019
STT Nội dung Tổng số Chia ra theo khối lớp  
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5  
I Tổng số học sinh 631  155 116 78 147 135  
II Số học sinh học 2 buổi/ngày              
III Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất 631  155 116 78 147 135  
1 Tốt
(tỷ lệ so với tổng số)
  89
57,4%
93
80,2%
76
97,4%
 
116
78,9%
 
59
43,7%
 
 
2 Đạt
(tỷ lệ so với tổng số)
  66
42,6%
23
19,8%
2
2,6%
31
21,1%
76
56,3%
 
3 Cần cố gắng
(tỷ lệ so với tổng số)
             
IV Số học sinh chia theo kết quả học tập 631  155 116 78 147 135  
1 Hoàn thành tốt
(tỷ lệ so với tổng số)
  16
10,3%
22
19%
13
16,7%
60
40,8%
19
14,1%
 
2 Hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
  124
80%
78
67,2%
56
71,8%
79
53,8%
105
77,8%
 
3 Chưa hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
  15
9,7%
16
13,8%
9
11,5%
8
5,4%
11
8,1%
 
 
V Tổng hợp kết quả cuối năm              
1 Lên lớp
(tỷ lệ so với tổng số)
             
a Trong đó:
HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tổng số)
             
b HS được cấp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tổng số)              
2 Ở lại lớp
(tỷ lệ so với tổng số)
             
    
 

Phú Cường, ngày 02 tháng 01 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)
                     
 

                                                                                                     Lê Thị Hồng Châu
 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây